KIDS LAB 4 SUSTAINABILITY

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– Nelson Mandela

Ścieżki uczenia się

1

PRZESTUDIUJ

Poznaj proponowane ścieżki edukacyjne stworzone w ramach projektu K4S.

2

PRZETESTUJ

Przetestuj ścieżki edukacyjne ze swoimi dziećmi, stosując się do szczegółowych wskazówek.

3

ZAPROJEKTUJ

Zaprojektuj i opisz nowe ścieżki edukacyjne wypełniając proponowany formularz.

Przestudiuj

Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów

Odkrywanie bioróżnorodności wewnątrz łąki

Kolory wiosny

Szanowanie zwierząt i przyrody oraz uwewnętrznienie znaczenia recyklingu

Budowanie trwałych relacji w grupie

Poznaj emocje, samoregulację i rozwiązywanie konfliktów

Ekonomia cyrkularna

Rozumienie systemów wspierających gospodarkę okrężną i ponowne wykorzystanie materiałów

Ogień!

Rozwijanie rozumienia spalania i umiejętności posługiwania się ogniem

Woda!

Wyjaśnij znaczenie wody i dowiedz się, jak ją oszczędzać

Dbajmy o oceany!

Zwiększenie wiedzy i poszanowania ekosystemów wodnych

Siła Ziemi

Zdobycie wiedzy i szacunku o świecie przyrody, zjawiskach i zasobach Ziemi

Ziemia – niezwykła planeta

Zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i zasad projektowania dla zrównoważonego rozwoju

Skały i minerały – pod lupą geologa

Zrozumienie natury procesów geologicznych

Gleba – naturalne środowisko życia roślin

Poznanie cech gleby i jej roli dla roślin i życia człowieka

Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika

Zrozumienie roli dżdżownic w glebie

Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg?

Badanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka

Dziecko i powietrze – odkrywanie właściwości powietrza

Rozpoznać powietrze jako żywioł i uwewnętrznić jego znaczenie

Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain

Wzbogacenie wiedzy na temat zimowej pogody oraz właściwości lodu i soli

Twoja kolej!

Pierwszy formularz stanowi punkt wyjścia dla każdego doświadczenia w ramach projektu K4S.
Pomoże on nauczycielom opisać realizację każdego doświadczenia i zostanie udostępniony partnerom, aby mieć wspólną strukturę dla krajowych pilotów.
Kolejny formularz jest przeznaczony do wspierania działań monitorujących.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄNARZĘDZIE DO MONITOROWANIA DZIAŁAŃ
Skip to content