Category: Learning pathway

Rutes d’Aprenentatge

Rutes d’Aprenentatge 1 EXPLORAR Descobreix les propostes d’itineraris d’aprenentatge creats pel Projecte K4S. 2 PROVA Prova els itineraris d’aprenentatge amb els teus fills seguint les pautes detallades. 3 DISSENYDissenyar i descriure nous itineraris formatius emplenant el formulari proposat. Explorar Llegir més Flower meadow – habitat for various tenantsDiscovering the biodiversity inside the meadow Llegir més…
Read more

Els colors de la primavera

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Els colors de la primavera Objectius Generals: Observar la natura; Trobar utensilis naturals per assolir els objectius de les activitats; Interioritzar la importància del reciclatge; Posar-se en sintonia amb la natura; Conèixer els animals que normalment “estimen” la primavera; Respectar els animals; Investigar com es comporten  normalment els animals;…
Read more

El nen a l’aire – Descobrint l’aire

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS El nen a l’aire – Descobrint l’aire Objectius Generals: Reconèixer l’aire com a element de vida; Interioritzar la importància de l’aire per a la vida; Fer observacions i prediccions; Elaborar i provar hipòtesis; Verbalitzar conceptes i idees; Saber valorar la importància d’esperar per obtenir un resultat. Resultats d’aprenentatge esperats:…
Read more

La força de la Terra

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS La força de la Terra Objectius Generals: Conèixer i respectar el món natural, els fenòmens i els recursos de la Terra; Descobrir les capes de la Terra i la seva pròpia dinàmica; Conèixer les conseqüències dels desastres naturals; Comprendre el món natural en què vivim; Distingir les figures geomètriques;…
Read more

Cuidem els oceans!

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Cuidem els oceans! Objectius Generals: Millorar el coneixement i el respecte pel món natural; Comprendre la necessitat de protegir els ecosistemes aquàtics; Millorar la distinció de figures geomètriques; Experimentar autonomia; Adquirir responsabilitat; Desenvolupar habilitats motores fines. Resultats d’aprenentatge esperats: Reconèixer diferents tipus d’ animals marins; Relacionar els animals amb…
Read more

Foc!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Foc! Objectius Generals: Desenvolupar habilitats de farratge estacional; Desenvolupar la comprensió de la combustió; Desenvolupar habilitats relacionades amb el foc; Desenvolupar la comprensió de la relació entre el foc i els humans; Explorar el concepte de combustible; Aprofundir el coneixement dels arbres; Desenvolupar l’autoconsciència; Desenvolupar l’emprenedoria. Resultats d’aprenentatge esperats:…
Read more

Economia Circular

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Economia Circular Objectius Generals: Explorar el concepte de l’Economia Circular; Explorar el concepte de l’Economia Lineal; Explorar la reducció de la contaminació i els residus; Explorar la reutilització dels materials; Explorar la regeneració dels materials naturals; Desenvolupar la comprensió dels sistemes que recolzen l’economia circular. Resultats d’aprenentatge esperats: L’infant…
Read more

Construint relacions sostenibles

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Construint relacions sostenibles Objectius Generals: Explorar emocions des d’una perspectiva biològica; Explorar l’autoregulació; Abordar l’autoregulació com a científics; Abordar l’autoregulació com a emprenedors; Explorar la resolució de conflictes; Abordar la resolució de conflictes com a emprenedors; Explorar els sistemes de suport d’una comunitat; Abordar els sistemes de suport com…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Aigua!

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Aigua! Objectius Generals: Explorar la vitalitat de l’aigua; Explorar mètodes de recollida i conservació de l’aigua; Desenvolupar habilitats d’emprenedoria. Resultats d’aprenentatge esperats: L’infant serà capaç de: Explicar la importància de l’aigua; Donar exemples de mètodes que ens ajuden a conservar aigua. Avaluació: Per avaluar rigorosament l’Itinerari d’Aprenentatge, el professorat…
Read more

El sòl – L’habitat natural de les plantes

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS El sòl – L’habitat natural de les plantes Objectius Generals: Explorar el paper del sòl pels ecosistemes i la vida humana; Reconèixer diferents tipus de sòl a la natura; Explorar l’estructura per capes del sòl; Investigar les característiques del sòl; Utilitzar fang per fer manualitats. Resultats d’aprenentatge esperats: El…
Read more

Cucs de terra – petits ajudants del jardiner

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Cucs de terra – petits ajudants del jardiner Objectius Generals: Donar forma a la comprensió del paper dels cucs a l’afluixament i airejament del sòl. Construir els conceptes de “compost”, “ compostador ”, “fertilitzant natural” en lloc de fertilitzant químic. Desenvolupar les habilitats de seleccionar bio-residus per fer compost.…
Read more

Mil facetes de la tardor

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Mil facetes de la tardor Objectius Generals: Observar la natura; Trobar utensilis naturals per assolir els objectius de les activitats; Aprendre el procés de creixement de les plantes; Conèixer quines plantes creixen sovint a la tardor i quines no ; Interioritzar la importància de reciclar; Entrar en sintonia amb…
Read more

Mil facetas de otoño

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Mil facetas de otoño Objetivos Generales: Observar la naturaleza; Encontrar utensilios naturales para alcanzar los objetivos de las actividades; Aprender el proceso de crecimiento de las plantas; Conocer qué plantas suelen crecer durante el otoño y cuales no; Interioritzar la importancia de reciclar; Entrar en sintonía con la…
Read more

La fuerza de la Tierra

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS La fuerza de la Tierra Objetivos Generales: Conocer y respetar el mundo natural, los fenómenos y los recursos de la Tierra; Descubrir las capas de la Tierra y su propia dinámica; Conocer las consecuencias de los desastres naturales; Comprender el mundo natural en el que vivimos; Distinguir las…
Read more

¡Cuidemos los océanos!

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS ¡Cuidemos los océanos! Objetivos Generales: Mejorar el conocimiento y el respeto por el mundo natural; Comprender la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos; Mejorar la distinción de figuras geométricas; Experimentar autonomía; Adquirir responsabilidad; Desarrollar habilidades motoras finas. Resultados de Aprendizaje Esperados: Reconocer diferentes tipos de animales marinos; Relacionar…
Read more

¡Fuego!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Fire! Objetivos Generales: Desarrollar habilidades de forrajeo estacional; Desarrollar la comprensión de la combustión; Desarrollar habilidades relacionadas con el fuego; Desarrollar la comprensión de la relación entre el fuego y los humanos; Explorar el concepto de combustible; Profundizar el conocimiento de los árboles; Desarrollar la autoconciencia; Desarrollar el emprendimiento.…
Read more

Economía Circular

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Economía Circular Objetivos Generales: Explorar el concepto de la Economía Circular; Explorar el concepto de la Economía Lineal; Explorar la reducción de la contaminación y los residuos; Explorar la reutilización de los materiales; Explorar la regeneración de los materiales naturales; Desarrollar la comprensión de los sistemas que apoyan…
Read more

Construyendo Relaciones Sostenibles

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Construyendo Relaciones Sostenibles Objetivos Generales: Explorar emociones desde una perspectiva biológica; Explorar la autorregulación; Abordar la autorregulación como científicos; Abordar la autorregulación como emprendedores; Explorar la resolución de conflictos; Abordar la resolución de conflictos como emprendedores; Explorar los sistemas de apoyo de una comunidad; Abordar los sistemas de…
Read more

El suelo – El hábitat natural de las plantas

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS El suelo – El hábitat natural de las plantas Objetivos Generales: Explorar la importancia del suelo para los ecosistemas y la vida humana; Reconocer los diferentes tipos de suelo en la naturaleza; Explorar la estructura de las capas del suelo; Investigar las características del suelo; Utilizar barro para…
Read more

Niños y niñas en el aire – Descubriendo el aire

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Niños y niñas en el aire – Descubriendo el aire Objetivos Generales: Reconocer el aire como un elemento de vida; Interiorizar la importancia del aire para la vida; Hacer observaciones y predicciones; Hacer y probar hipótesis; Verbalizar conceptos e ideas; Saber valorar la importancia de esperar para obtener…
Read more

Los colores de la primavera

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS The Colors of Spring Objetivos Generales: Observar la naturaleza; Encontrar utensilios naturales para alcanzar los objetivos de las actividades; Interiorizar la importancia del reciclaje; Ponerse en sintonía con la naturaleza; Conocer a los animales que normalmente “aman” la primavera; Respetar a los animales; Investigar cómo se comportan normalmente…
Read more

Lombrices – pequeñas ayudantes del jardinero

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Lombrices – pequeñas ayudantes del jardinero Objetivos Generales: Comprender el papel de las lombrices en el aflojamiento y aireamiento del suelo; Construir los conceptos de “compost”, “compostador”, “ abono natural” contra “abono químico”; Desarrollar las habilidades de seleccionar los residuos o la basura biodegradable para hacer compost; Reforzar…
Read more

Tysiące odcieni jesieni

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Tysiące odcieni jesieni Cele ogólne: Stwarzanie okazji do przebywania na łonie natury; Kształtowanie umiejętności wyszukiwania naturalnych narzędzi do realizacji celów działań; Poznawanie procesu wzrostu/ uprawy roślin; Wzbogacenie wiedzy na temat roślin jesiennych; Kształtowanie rozumienia roli recyklingu; Bycie w zgodzie z naturą; Kształtowanie zrozumienia roli pracy zespołowej; Kształtowanie postawy…
Read more

Le mille sfaccettature dell’autunno

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Le mille sfaccettature dell’autunno Obiettivi generali: Immergersi nella natura; Trovare strumenti naturali per raggiungere gli obiettivi delle attività; Scoprire il processo di crescita delle piante; Sapere quali piante crescono di solito durante l’autunno e quali no; Interiorizzare l’importanza del riciclo; Entrare in sintonia con la natura; Interiorizzare l’importanza…
Read more

A thousand facets of autumn

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS A thousand facets of autumn Overall aims: Staying into the nature; Finding natural tools to achieve the activities’ goals; Learning the growing process of plants; Knowing what plants usually grow up during autumn and what is not; Interiorize the importance of recycling; Get in tune with nature; Interiorize the…
Read more

La Terra: pianeta meraviglioso!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI La Terra: pianeta meraviglioso! Obiettivi generali: Aumentare la consapevolezza ecologica dei bambini, introducendo i concetti di: impronta ambientale e gravità; Sviluppare la capacità di progettare regole per lo sviluppo sostenibile; Sviluppare la competenza normativa; Creare opportunità educative per valorizzare le attività umane; Arricchire la conoscenza delle attività umane…
Read more

Il vento: un alleato o un nemico?

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il vento: un alleato o un nemico? Obiettivi generali: Comprendere il ruolo del vento nella natura e nella vita umana; Esplorare le caratteristiche scelte del vento: forza, direzione, temperatura; Riconoscere i diversi tipi di vento in natura; Spiegare i concetti di anemocoria (dispersione dei semi), impollinazione eolica (piante…
Read more

Il suolo: l’habitat naturale delle piante

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il suolo: l’habitat naturale delle piante Obiettivi generali: Esplorare il ruolo del suolo per le piante e la vita umana; Riconoscere i diversi tipi di suolo presenti in natura; Esplorare la struttura stratificata del suolo; Indagare le caratteristiche del suolo; Usare il suolo per le attività artistiche e…
Read more

Rocce e minerali – sotto la lente di ingrandimento di un geologo

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Rocce e minerali – sotto la lente di ingrandimento di un geologo Obiettivi generali: Introdurre i concetti di: geologo, geologia, roccia; Spiegare i processi geologici di formazione delle rocce sedimentarie, metamorfiche e ignee; Sviluppare la comprensione della natura ciclica dei processi geologici – rafforzamento del pensiero sistemico; Formare…
Read more

Prato fiorito – habitat per diversi inquilini

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Prato fiorito – habitat per diversi inquilini Obiettivi generali: Stimolare l’interesse per il mondo naturale osservando gli ecosistemi selezionati; Identificare e nominare i fiori selvatici; Arricchire la conoscenza delle piante e degli insetti che vivono nel prato; Sensibilizzare all’importanza della biodiversità e alla valutazione delle attività umane; Scoprire…
Read more

Ghiaccio – un eroe non così terribile delle terre gelate

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Ghiaccio – un eroe non così terribile delle terre gelate Obiettivi generali: Arricchire le conoscenze sulle caratteristiche del clima invernale; Sviluppare la conoscenza delle proprietà del ghiaccio e del sale; Sviluppare le capacità di pensiero critico, osservazione, formulazione di ipotesi e conclusioni durante gli esperimenti e le sfide;…
Read more

La forza della Terra

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI La forza della Terra Obiettivi generali: Conoscenza e rispetto del mondo naturale, dei fenomeni e delle risorse della Terra; Scoprire gli strati della Terra e le sue dinamiche; Conoscere le conseguenze dei disastri naturali; Comprendere il mondo naturale in cui viviamo; Distinguere le figure geometriche; Sviluppare la motricità…
Read more

Prendiamoci cura dell’oceano!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Prendiamoci cura dell’oceano! Obiettivi generali: Migliorare la conoscenza e il rispetto del mondo naturale; Comprendere la necessità di proteggere gli ecosistemi acquatici; Migliorare la distinzione delle figure geometriche; Sperimentare l’autonomia; Acquisire responsabilità; Sviluppare la motricità fine. Risultati di apprendimento attesi: Il bambino sarà in grado di: Riconoscere i…
Read more

Il lombrico – il piccolo aiutante del giardino

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il lombrico – il piccolo aiutante del giardino Obiettivi generali: Sviluppare la comprensione del ruolo dei lombrichi nell’allentamento e nell’aerazione del suolo; Comprendere i concetti di “compostaggio”, ” fioriera”, ” fertilizzante naturale vs. fertilizzante chimico”; Sviluppare la capacità di selezionare i rifiuti biodegradabili utili per il compostaggio; Rafforzare…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

¡Agua!

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS ¡Agua! Objetivos generales: Explorar la vitalidad del agua; Explorar métodos de recogida y conservación del agua; Desarrollar habilidades de emprendeduría. Resultados de aprendizaje esperados: El/la niño/a será capaz de: Explicar la importancia del agua; Dar ejemplos de métodos que nos ayudan a conservar agua. Evaluación: Para evaluar rigurosamente…
Read more

Costruire relazioni sostenibili

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Costruire relazioni sostenibili Obiettivi generali: Esplorare le emozioni da una prospettiva biologica; Esplorare l’autoregolazione; Approcciare all’autoregolazione come scienziati; Approcciare all’autoregolazione come imprenditori; Esplorare la risoluzione dei conflitti; Approcciare la risoluzione dei conflitti come imprenditori; Esplorare i sistemi di supporto in una comunità; Approcciare i sistemi di supporto come…
Read more

I colori della primavera

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI I colori della primavera Obiettivi generali: “Soggiornare” nella natura; Trovare strumenti naturali per raggiungere gli obiettivi delle attività; Interiorizzare l’importanza del riciclo; Entrare in sintonia con la natura; Conoscere gli animali che solitamente “amano” la primavera; Rispettare gli animali; Indagare su come si comportano di solito gli animali;…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Acqua!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Acqua! Obiettivi generali: Esplorare la vitalità dell’acqua; Esplorare i metodi di raccolta e conservazione dell’acqua; Sviluppare capacità imprenditoriali. Risultati di apprendimento attesi: Il bambino sarà in grado di: Spiegare l’importanza dell’acqua; Fornire esempi di metodi che ci aiutano a preservare l’acqua. Valutazione: Per valutare rigorosamente il Percorso di…
Read more

Fuoco!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Fuoco! Obiettivi generali: Sviluppare le capacità di foraggiamento stagionale; Sviluppare la comprensione della combustione; Sviluppare le competenze antincendio; Sviluppare la comprensione del rapporto tra il fuoco e l’uomo; Esplorare il concetto di combustibile; Approfondire la conoscenza degli alberi; Sviluppare la consapevolezza di sé; Sviluppare l’imprenditorialità. Risultati di apprendimento…
Read more

Economia circolare

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Economia circolare Obiettivi generali: Esplorare il concetto di economia circolare; Esplorare il concetto di economia lineare; Esplorare la prevenzione dell’inquinamento e i rifiuti; Esplorare il mantenimento dei materiali in circolo; Esplorare la rigenerazione dei sistemi naturali; Sviluppare la comprensione dei sistemi che supportino l’economia circolare. Risultati di apprendimento…
Read more

Il bambino nell’aria – Alla scoperta dell’aria

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il bambino nell’aria – Alla scoperta dell’aria Obiettivi generali: Riconoscere l’aria come elemento; Interiorizzare l’importanza dell’aria; Fare osservazioni e previsioni; Formulare e testare ipotesi; Verbalizzare concetti e idee; Apprezzare l’importanza dell’attesa di un risultato. Risultati di apprendimento attesi: Diventare più pazienti; Interiorizzare e diventare più capaci di riciclare;…
Read more

Rutas de aprendizaje

Rutas de Aprendizaje 1 EXPLORA Descubra los itinerarios de aprendizaje propuestos y creados por el Proyecto K4S. 2 PRUEBA Pruebe las vías de aprendizaje con sus hijos siguiendo las directrices detalladas. 3 DISEÑADiseñe y describa nuevos itinerarios de aprendizaje rellenando el formulario propuesto. Explora Leer más Pradera de flores – hábitat para varios inquilinosDescubrir la…
Read more

Ścieżki uczenia się

Ścieżki uczenia się 1 PRZESTUDIUJ Poznaj proponowane ścieżki edukacyjne stworzone w ramach projektu K4S. 2 PRZETESTUJ Przetestuj ścieżki edukacyjne ze swoimi dziećmi, stosując się do szczegółowych wskazówek. 3 ZAPROJEKTUJZaprojektuj i opisz nowe ścieżki edukacyjne wypełniając proponowany formularz. Przestudiuj Więcej Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorówOdkrywanie bioróżnorodności wewnątrz łąki Więcej Kolory wiosnySzanowanie zwierząt i przyrody…
Read more

Kolory wiosny

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Kolory wiosny Cele ogólne: Stwarzanie okazji do przebywania na łonie natury; Kształtowanie umiejętności wyszukiwania naturalnych narzędzi i materiałów do realizacji przyjętych celów działań; Pogłębianie rozumienia roli recyklingu; Bycie w zgodzie z naturą; Poznawanie zwierząt, które „kochają” wiosnę; Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt; Badanie naturalnych zachowań zwierząt; Prowadzenie obserwacji…
Read more

Dziecko i powietrze – odkrywanie właściwości powietrza

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dziecko i powietrze – odkrywanie właściwości powietrza Cele ogólne: Rozpoznawanie powietrza jako żywiołu; Kształtowanie rozumienia znaczenia powietrza dla istot żywych; Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i formułowania przewidywań; Rozwijanie umiejętności tworzenia i testowania hipotez; Stwarzanie okazji do werbalizowania pojęć i pomysłów; Kształtowanie postawy cierpliwości – doceniania znaczenia czekania na…
Read more

Siła Ziemi

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dbajmy o oceany! Cele ogólne: Kształtowanie wiedzy i szacunku wobec świata przyrody, zjawisk i zasobów Ziemi; Odkrywanie warstw Ziemi i jej dynamiki; Poznawanie konsekwencji klęsk żywiołowych; Kształtowanie zrozumienia świata natury, w którym żyjemy; Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych; Rozwijanie umiejętności motorycznych; Wyrażanie emocje poprzez plastikowe kreacje. Oczekiwane rezultaty…
Read more

Dbajmy o oceany!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dbajmy o oceany! Cele ogólne: Kształtowanie wiedzy i postawy szacunku wobec świata natury; Rozwijanie rozumienia potrzeby ochrony ekosystemów wodnych; Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych; Tworzenie okazji do doświadczania autonomii/ niezależności działania; Kształtowanie poczucia odpowiedzialności; Rozwijanie małej motoryki. Oczekiwane rezultaty uczenia się: Dziecko: Rozpoznaje różne rodzaje zwierząt morskich; Potrafi…
Read more

Ogień!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Ogień! Cele ogólne: Rozwijane umiejętności zbieractwa; Kształtowanie rozumienia pojęcia spalania; Rozwijanie umiejętności rozpalania ognia; Kształtowanie rozumienia związku między ogniem a rozwojem cywilizacji ludzkiej; Poznawanie koncepcji „paliw”; Pogłębianie wiedzy o drzewach; Rozwijanie samoświadomości; Rozwijanie przedsiębiorczości. Oczekiwane rezultaty uczenia się: Dziecko: wyjaśnia, w jaki sposób drzewa można wykorzystać jako paliwo;…
Read more

Ekonomia cyrkularna

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Ekonomia cyrkularna Cele ogólne: Poznawanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (ekonomii cyrkularnej); Poznawanie koncepcji gospodarki liniowej; Zapoznanie z projektowaniem/ przewidywaniem zanieczyszczeń i odpadów; Badanie możliwości utrzymania materiałów w obiegu (wielokrotnego użytku); Badanie procesów regeneracji naturalnych systemów przyrody; Rozwijanie rozumienia systemów działań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym (ekonomię cyrkularną).…
Read more

Budowanie trwałych relacji w grupie

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Budowanie trwałych relacji w grupie Cele ogólne: Odkrywanie biologicznej natury emocji; Poznawanie własnych zdolności do samoregulacji; Poznawanie istoty samoregulacji z perspektywy naukowej; Poznawanie istoty samoregulacji z perspektywy przedsiębiorcy; Badanie prawidłowości procesu rozwiązywania konfliktów; Poznawanie procesu rozwiązywania konfliktów z perspektywy przedsiębiorcy; Rozumienie otoczenia społecznego jako systemu wspierającego (rozpoznawanie systemowej…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Woda!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Woda! Cele ogólne: Badanie wody jako źródła życia; Poznawanie metod zbierania, gromadzenia i ochrony wody; Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych. Oczekiwane rezultaty uczenia się: Dziecko: Wyjaśnia znaczenie wody dla życia; Podaje przykłady metod, które pomagają nam oszczędzać wodę. Ewaluacja: Aby dokonać ewaluacji nauczyciel i dzieci muszą udokumentować proces uczenia się.…
Read more

Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain Cele ogólne: wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimowej pogody; rozwijanie wiedzy na temat właściwości lodu i soli; kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, obserwacji, stawiania hipotez i wnioskowania podczas przeprowadzania eksperymentów i wyzwań; rozwijanie umiejętności motorycznych; uwrażliwianie na działania człowieka w…
Read more

Ziemia – niezwykła planeta

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Ziemia – niezwykła planeta Cele ogólne: Zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci na temat ochrony środowiska, rozumienia pojęcia „ślad środowiskowy”, grawitacji; Kształtowanie umiejętności wspólnego opracowywania zasad na rzecz zrównoważonego rozwoju; Tworzenie sytuacji sprzyjającej wartościowaniu działań człowieka; Rozwijanie wiedzy dziecka na temat działalności człowieka na Ziemi; Kształtowanie umiejętności rozumienia i…
Read more

Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg?

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg? Badanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka Cele ogólne: Poznawanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka; Badanie wybranych cech wiatru: siła, kierunek, temperatura itp. Rozpoznawanie wybranych typów wiatru (obserwowalnych w otoczeniu); Kształtowanie pojęć: wiatropylność (wiatropylne rośliny), wiatrosiewność, wiatropędne urządzenia; Kształtowanie rozumienia…
Read more

Gleba – naturalne środowisko życia roślin

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Gleba – naturalne środowisko życia roślin Cele ogólne: badanie roli gleby dla życia roślin i ludzi; rozpoznawanie różnych rodzajów gleby w środowisku; badanie warstwowej struktury gleby; badanie właściwości gleby takich, jak: waga, zapach, wilgotność, odczyn pH; wykorzystanie gleby w zabawach i aktywności artystycznej. Zamierzone rezultaty uczenia się: Dziecko:…
Read more

Skały i minerały – pod lupą geologa

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Skały i minerały – pod lupą geologa Cele ogólne: Wprowadzenie pojęć: geolog, geologia, skała; Zapoznanie z procesami geologicznymi formowania się skał osadowych, metamorficznych i magmowych; Kształtowanie rozumienia cyklicznego charakteru procesów geologicznych – rozwijanie myślenia systemowego; Kształtowanie umiejętności konstruowania prostej równoważni; Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów; Inspirowanie zabaw twórczym z…
Read more

Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów Cele ogólne: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez obserwację wybranego ekosystemu; Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów polnych; Wzbogacanie wiedzy na temat roślin i owadów żyjących na łące; Uświadamianie znaczenia bioróżnorodności i ocena działania człowieka; Odkrywanie relacji jakie zachodzą w ekostystemie; Uświadamianie roli człowieka…
Read more

Percorsi di apprendimento

Percorsi di apprendimento 1 ESPLORA Scopri i percorsi di apprendimento creati dal progetto K4S. 2 METTI ALLA PROVA Sperimenta i percorsi di apprendimento con i tuoi bambini seguendo le linee guida dettagliate. 3 PROGETTAProgetta e descrivi nuovi percorsi di apprendimento compilando il modulo suggerito. Esplora Scopri di più Prato fiorito – habitat per diversi inquiliniScoprire…
Read more

Learning pathways

Learning Pathways 1 EXPLORE Discover the proposed learning pathways created by the K4S Project. 2 TEST Test the learning pathways with your children following the detailed guidelines. 3 DESIGNDesign and describe new learning pathways filling in the proposed form. Explore Read More Flower meadow – habitat for various tenantsDiscovering the biodiversity inside the meadow Read More…
Read more

Ice – not such a terrible hero of the frosty lands

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Ice – not such a terrible hero of the frosty lands Overall aims: Enriching knowledge about the features of winter weather; Developing knowledge about the properties of ice and salt; Developing the skills of critical thinking, observation, posing hypotheses and making conclusions during the experiments and challenges; Strengthening fine…
Read more

Earth – Amazing planet

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Earth – Amazing planet Overall aims: Increasing children’s ecological awareness, introducing the concepts of: “environmental footprint” and gravity; Developing the ability to design rules for sustainable development; Developing normative competency – Creating educational opportunities to value human activities; Enriching knowledge of human activities on Earth; Developing the ability to…
Read more

The Child in the Air – Discovering Air

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The Child in the Air – Discovering Air Overall aims: Recognize air as an element; Interiorize the importance of air; Make observations and predictions; Make and taste hypotheses; Verbalize concepts and ideas; Appreciate the importance of waiting for an outcome. Intended learning outcomes: The child will be able to:…
Read more

The Colors of Spring

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The Colors of Spring Overall aims: Staying in the nature; Finding natural tools to achieve the activities’ goals; Interiorize the importance of recycling; Get in tune with nature; Knowing the animals that usually “love” the Spring; Respect the animals; Investigate how animals usually behave; Make observations and predictions; Make…
Read more

The Force of the Earth

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The Force of the Earth Overall aims: Knowledge and respect about the natural world, phenomena, and Earth resources; Discover the layers of the Earth and its own dynamics; Know natural disasters’ consequences; Understand the natural world we live in; Distinct of geometric figures; Develop fine motor skills; Express emotions…
Read more

Let’s take care of the oceans!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Let’s take care of the oceans! Overall aims: Improve the knowledge and respect about the natural world; Understand the need to protect aquatic ecosystems; Improve the distinction of geometric figures; Experience autonomy; Acquire responsibility; Develop fine motor skills. Intended learning outcomes: The child will be able to: Recognize different…
Read more

Fire!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Fire! Overall aims: Develop seasonal foraging skills; Develop understanding of combustion; Develop fire skills; Develop understanding of the relationship between fire and humans; Explore the concept of fuel; Deepen knowledge of trees; Develop self awareness; Develop entrepreneurship. Intended learning outcomes: The child will be able to: Explain how trees…
Read more

Circular Economy

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Circular Economy Overall aims: Explore the concept of a Circular Economy; Explore the concept of a Linear Economy; Explore designing out pollution and waste; Explore keeping materials in use; Explore regenerating natural systems; Develop understanding of systems that support a circular economy. Intended learning outcomes: The child will be…
Read more

Building Sustainable Relationships

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Building Sustainable Relationships Overall aims: Explore emotions from a biological perspective; Explore self regulation; Approach self regulation as scientists; Approach self regulation as entrepreneurs; Explore conflict resolution; Approach conflict resolution as entrepreneurs; Explore supporting systems in a community; Approach supporting systems as entrepreneurs. Intended learning outcomes: The child will…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Water!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Water! Overall aims: Explore the vitality of water; Explore methods of water collection and conservation; Develop entrepreneurial skills. Intended learning outcomes: The child will be able to: Explain the importance of water; Give examples of methods that help us conserve water. Evaluation: To rigorously evaluate the Learning Path, the…
Read more

Flower meadow – habitat for various tenants

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Flower meadow – habitat for various tenants Overall aims: Inspiring the interests in the natural world by observing the selected ecosystems; Identifying and naming wild flowers; Enriching knowledge about plants and insects living in the meadow; Raising awareness of the importance of biodiversity and evaluation of human activities; Discovering…
Read more

Rocks and minerals – under the magnifying glass of a geologist

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Rocks and minerals – under the magnifying glass of a geologist Overall aims: Introducing the concepts: geologist, geology, rock; Explaining the geological processes of formation of sedimentary, metamorphic and igneous rocks; Developing the understanding of the cyclical nature of geological processes – strengthening; systemic thinking Shaping the ability to…
Read more

Wind – an ally or enemy?

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Wind – an ally or enemy? Studying the role of wind in nature and human life Overall aims: Understanding the role of wind in nature and human life; Exploring the chosen characteristics of wind: strength, direction, temperature; Recognizing different types of winds in nature; Explaining the concepts: anemochoria (seed…
Read more

The soil – plants’ natural habitat

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The soil – plants’ natural habitat Overall aims: Exploring the role of soil for plants and human life; Recognizing different types of soil in nature; Exploring the layered structure of soil; Investigating the features of soil; Using soil for arts and crafts; Intended learning outcomes: The child will be…
Read more

Earthworm – gardener’s little helper

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Earthworm – Gardener’s Little Helper Overall aims: Shaping the understanding of the role of earthworms in soil loosening and aeration; Building the concepts of “compost”, “composter”, „fertilizer – natural versus chemical “; Developing the skills of selecting biodegradable waste useful for compost; Strengthening the understanding of the ecological and…
Read more

Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika Cele ogólne: kształtowanie rozumienia roli dżdżownic w spulchnianiu i napowietrzaniu gleby kształtowanie pojęć „kompost”, „kompostownik”, nawóz naturalny versus sztuczny” kształtowanie umiejętności selekcjonowania odpadów – wybierania odpadów biodegradowalnych, użytecznych do kompostu kształtowanie rozumienia ekologicznych i ekonomicznych wartości kompostownika i hodowli dżdżownic budowanie postawy odpowiedzialności…
Read more

Skip to content