Category: Learning pathway

A note of Green

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY A note of Green Authors: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto General aims: Getting to know the sounds of nature and animals; Recognising different recycled materials; Developing creative and musical skills;  Increasing psycho-motor skills. Expected learning outcomes To be respectful of our…
Read more

Aigua – la història que comença als núvols

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Aigua – la història que comença als núvols Autors: A. Maciejczyk, D. Drużkowska, G. Mach Objectius generals Descobrir la importància de l’aigua per al medi ambient i els éssers humans; Desenvolupar sensibilitat a la bellesa de la natura; Comprendre els fenòmens físics relacionats amb el cicle de l’aigua a…
Read more

Com cuidar les plantes?

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Com cuidar les plantes? Autors: P. Chudyba, M. Graca Mentor: Dr K. Szewczuk Objectius generals: Conscienciar sobre la reutilització d’articles/recursos i l’ús racional del que ofereix la natura; Desenvolupar habilitats motores fines; Desenvolupar consciència de la bellesa de la natura i les possibilitats de cuidar-la. Resultats d’aprenentatge esperats L’infant…
Read more

Aigua – el tresor únic de la Terra

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Aigua – el tresor únic de la Terra Autors: G. Madej, N. Rapacz, T. Stanek, S. Szewczyk Objectius generals Observar l’aigua com a hàbitat natural; enriquir el coneixement sobre l’aigua; Descobrir la importància de l’aigua per a l’economia humana; Desenvolupar interessos en la naturalesa. Resultats d’aprenentatge previstos L’infant podrà:…
Read more

Risc i reflexió

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Risc i reflexió Autors: P. Kelly, T. Mclaughlin, L. Dunne Objectius generals Aprofundiment de la comprensió de la sostenibilitat; Explorar el seu lloc en l’ecosistema; Explorar els valors fonamentals; Explorar la pràctica reflexiva; Explorar el seu lloc en el moviment cap a una Europa més sostenible; Explorar el seu…
Read more

L’art de la sostenibilitat

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS L’art de la sostenibilitat Autors: Dr G. Scally, I. Roche, P. Mackenzie Objectius Generals Identificar oportunitats per mantenir els materials en ús; Identificar oportunitats per dissenyar els residus; Comprendre la necessitat de bellesa; Desenvolupar habilitats empresarials; Ser expressiu a través de l’art. Resultats d’aprenentatge esperats L’infant serà capaç de:…
Read more

Bany de natura per a nadons

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Bany de natura per a nadons Autors: Dr G. Scally, T. McLaughlin, O. O’Brien, P. Kelly, A. O’Dowd, S. MC Caffery, E. Scanlon, A. Callaghan Objectius generals Ajudar els nens/es menors de tres anys a estar en comunió amb la natura. Donar suport als infants menors de tres…
Read more

L’hort sostenible

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS L’hort sostenible Autors: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino Objectius Generals Augmentar el coneixement i el respecte pel món natural; Comprendre la necessitat de col·laboració i comunicació; Experimentar autonomia en la gestió; Assumir responsabilitat i atenció diària; Desenvolupament de la motricitat fina. Resultats d’aprenentatge esperats Comprendre la importància d’…
Read more

Amb les meves mans puc crear, amb el meu cos puc dir, amb la meva ment puc actuar

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE Amb les meves mans puc crear, amb el meu cos puc dir, amb la meva ment puc actuar Autors: F. Caccioppola, A. Mirra, I. Culcasi Objectius Generals Camp d’experiència ‘El jo i l’altre’: jugar amb els altres, comparar-se amb els companys; observar l’entorn i comprendre les diferents relacions…
Read more

Baño de naturaleza para bebés

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Baño de naturaleza para bebés Autoras: Dr G. Scally, T. McLaughlin, O. O’Brien, P. Kelly, A. O’Dowd, S. MC Caffery, E. Scanlon, A. Callaghan Objetivos generales Ayudar a los niños/as menores de tres años a estar en comunión con la naturaleza Apoyar a los niños/as menores…
Read more

El arte de la sostenibilidad

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE El arte de la sostenibilidad Autoras: Dr G. Scally, I. Roche, P. Mackenzie Objetivos generales Identificar oportunidades para mantener los materiales en uso Identificar oportunidades para diseñar los residuos Comprender la necesidad de belleza  Desarrollar habilidades empresariales Ser expresivo a través del arte Resultados de aprendizaje…
Read more

Riesgo y reflexión

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJ Riesgo y reflexión Autoras: P. Kelly, T. Mclaughlin, L. Dunne Objetivos generales Profundizar en la comprensión de la sostenibilidad Explorar su lugar en el ecosistema Explorar los valores fundamentales Explorar la práctica reflexiva Explorar su lugar en el movimiento hacia una Europa más sostenible Explorar su…
Read more

Agua – La historia que comienza en las nubes

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Agua – La historia que comienza en las nubes Autoras: A. Maciejczyk, D. Drużkowska, G. Mach Objetivos generales: Descubrir la importancia del agua para el medio ambiente y los seres humanos Desarrollar sensibilidad a la belleza de la naturaleza Comprender los fenómenos físicos relacionados con el…
Read more

¿Cómo cuidar las plantas?

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE How to take care of plants? Autoras: P. Chudyba, M. Graca Mentora: Dr K. Szewczuk Objetivos generales: Concienciar sobre la reutilización de artículos/recursos y el uso racional de lo que ofrece la naturaleza Desarrollar habilidades motoras finas Desarrollar conciencia de la belleza de la naturaleza y…
Read more

Agua – El tesoro único de la Tierra

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Agua – El tesoro único de la Tierra Autoras: G. Madej, N. Rapacz, T. Stanek, S. Szewczyk Objetivos generales: Observar el agua como hábitat natural  Enriquecer el conocimiento sobre el agua  Descubrir la importancia del agua para la economía humana  Desarrollar intereses en la naturaleza Resultados…
Read more

Con mis manos puedo crear, con mi cuerpo puedo decir, con mi mente puedo actuar

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Con mis manos puedo crear, con mi cuerpo puedo decir, con mi mente puedo actuar Autoras: F. Caccioppola, A. Mirra, I. Culcasi Objetivos generales Campo de experiencia ‘El yo y el otro’: jugar constructivamente con los demás, compararse con los compañeros/as; observar el entorno y comprender…
Read more

El huerto sostenible

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE El huerto sostenible Autoras: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino Objetivos generales: Aumentar el conocimiento y el respeto por el mundo natural Comprender la necesidad de colaboración y comunicación Experimentar autonomía en la gestión  Asumir responsabilidad y atención diaria Desarrollar habilidades motoras finas Resultados de aprendizaje…
Read more

Una nota de verde

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Una nota de verde Autoras: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto Objetivos generales: Conocer los sonidos de la naturaleza y los animales; Reconocer diferentes materiales reciclados; Desarrollar habilidades creativas y musicales;  Aumentar la psicomotricidad. Resultados de aprendizaje esperados Ser respetuosos…
Read more

Le rondini nere torneranno

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Le rondini nere torneranno Autori: C. Castillejo Valdés, H. Vitria Pujol and A. Berbel Vinuesa Obiettivi generali: Comprendere le caratteristiche di base degli uccelli: cosa sono, descrizione e tipo di alimentazione; Distinguere tra uccelli migratori e non migratori; Approssimare il concetto di “migrazione degli uccelli”; Mettere in…
Read more

Lumache in giardino

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Lumache in giardino Autori: M. Marcas Vila, A. Bonet Perot Obiettivi generali: Conoscere le lumache e gli altri organismi che abbiamo in giardino; Saper riconoscere le loro caratteristiche; Stabilire a quale regno appartengono: molluschi, gasteropodi, animali invertebrati; Conoscere il loro habitat, dove si spostano, di cosa vivono,…
Read more

Routine in chiave di Re

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Routine in chiave di Re Autori: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill Obiettivi generali: Acquisizione di routine nella vita quotidiana dei bambini; Sensibilizzare i bambini alla necessità di riutilizzare, ridurre e riciclare; Conoscere i concetti delle 3R: ridurre, riciclare e riutilizzare; Sviluppare un atteggiamento responsabile; Praticare le…
Read more

Buffe uova verdi

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Buffe uova verdi Autori: L. Arnau Bermúdez, S. Marsal Costa, A. Pamplona Peleato, B. García Urigoitia, A. Ramia Guasch Obiettivi generali: Comprendere i valori ecologici ed economici della coltivazione degli ortaggi; Comprendere le differenze tra alimenti naturali e alimenti trasformati; Distinguere tra alimenti di origine animale e…
Read more

Alimentazione salutare

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Alimentazione salutare Autori: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado Obiettivi generali: Understand the different properties of food; Discover nutrients and their implication in our health; Understand the differences between natural foods and processed foods; Develop the skills of classifying foods according…
Read more

Bagno di natura per bambini

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Bagno di natura per bambini Autori: Dr G. Scally, T. McLaughlin, O. O’Brien, P. Kelly, A. O’Dowd, S. MC Caffery, E. Scanlon, A. Callaghan Obiettivi generali: Aiutare i bambini sotto i tre anni a entrare in comunione con la natura; Aiutare i bambini sotto i tre anni…
Read more

Rischio e riflessione

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Rischio e riflessione Autori: P. Kelly, T. Mclaughlin, L. Dunne Obiettivi generali: Approfondire la comprensione della sostenibilità; Esplorare il proprio posto nell’ecosistema; Esplorare i valori fondamentali; Esplorare la pratica riflessiva; Esplorare il proprio posto nel movimento verso un’Europa più sostenibile; Esplorare il proprio posto nelle conversazioni sul…
Read more

L’Arte della Sostenibilità

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO L’Arte della Sostenibilità Autori: Dr G. Scally, I. Roche, P. Mackenzie Obiettivi generali: Identificare le opportunità per mantenere i materiali in uso; Individuare le opportunità di progettazione per eliminare i rifiuti; Comprendere il bisogno di bellezza; Sviluppare capacità imprenditoriali; Essere espressivi attraverso l’arte. Risultati di apprendimento attesi:…
Read more

Acqua – la storia che inizia tra le nuvole

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Acqua – la storia che inizia tra le nuvole Autori: A. Maciejczyk, D. Drużkowska, G. Mach Obiettivi generali: Scoprire l’importanza dell’acqua per l’ambiente e per gli esseri umani; Sviluppare la sensibilità per la bellezza della natura; Comprensione dei fenomeni fisici legati al ciclo dell’acqua in natura. Risultati…
Read more

Come prendersi cura delle piante?

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO Come prendersi cura delle piante? Autori: P. Chudyba, M. Graca Mentore: Dr K. Szewczuk Obiettivi generali: Sensibilizzare al riutilizzo di oggetti/risorse e all’uso saggio di ciò che la natura offre; Sviluppare la motricità fine; Sviluppare la consapevolezza della bellezza della natura e delle possibilità di prendersene cura.…
Read more

L’acqua: il tesoro unico della Terra

LEARNING PATHWAY CREATO DALLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO L’acqua: il tesoro unico della Terra Autori: G. Madej, N. Rapacz, T. Stanek, S. Szewczyk Obiettivi generali: Osservare l’acqua come habitat naturale; Arricchire le conoscenze sull’acqua; Scoprire l’importanza dell’acqua per l’economia umana; Sviluppare interesse per la natura. Risultati di apprendimento attesi: I bambini saranno in grado di: Elencare…
Read more

Ryzyko i refleksja

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Ryzyko i refleksja Autorzy: P. Kelly, T. Mclaughlin, L. Dunne Cele ogólne: Pogłębianie zrozumienia istoty zrównoważonego rozwoju Poznawanie własnego miejsce w ekosystemie Kształtowanie rozumienia wartości podstawowych Poznawanie praktyk refleksyjnych Eksplorowanie własnego miejsce w ruchu na rzecz bardziej zrównoważonej Europy Uświadamianie własnego stanowiska w rozmowach na temat zmian klimatu,…
Read more

Kąpiele w naturze dla niemowląt

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Kąpiele w naturze dla niemowląt Autorzy: Dr G. Scally, T. McLaughlin, O. O’Brien, P. Kelly, A. O’Dowd, S. MC Caffery, E. Scanlon, A. Callaghan Cele ogólne: Stwarzanie dzieciom do lat trzech okazji do obcowania z naturą Wspieranie dzieci poniżej trzeciego roku życia w zrozumieniu ich związku z naturą…
Read more

Sztuka trwałości

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Sztuka trwałości Autorzy: Dr G. Scally, I. Roche, P. Mackenzie Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania możliwości utrzymania materiałów w użyciu Identyfikacja możliwości projektowania odpadów Kształt†owanie zrozumienia potrzeby piękna Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych Stwarzanie okazji do wyrażania się poprzez sztukę Oczekiwane efekty kształcenia: Dziecko: Współpracuje z innymi Wykorzystuje model inżynieryjny…
Read more

Zrównoważony ogród warzywny

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Zrównoważony ogród warzywny Autorzy: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino Cele ogólne: Pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego i szacunku dla świata przyrody Kształtowanie zrozumienia potrzeby współpracy i komunikacji Doświadczanie autonomii w zarządzaniu własnym działaniem Tworzenie okazji do przyjmowanie odpowiedzialności i codziennej uwagi dla natury Rozwijanie małej motoryki…
Read more

Rękoma mogę tworzyć, ciałem mogę mówić, umysłem mogę działać

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Rękoma mogę tworzyć, ciałem mogę mówić, umysłem mogę działać Autorzy: F. Caccioppola, A. Mirra, I. Culcasi Cele ogólne: Obszar doświadczeń „Ja i Inny”: konstruktywna zabawa z innymi, porównywanie się z rówieśnikami; obserwacja otoczenia i różnych relacji między ludźmi. Obszar doświadczeń „Obrazy dźwięki i kolory”: komunikowanie się, wyrażanie emocji…
Read more

Nuta zieleni

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Nuta zieleni Autorzy: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto Cele ogólne: Rozpoznawanie odgłosów natury i zwierząt; Poznawanie różnych materiałów pochodzących z recyklingu; Rozwijanie umiejętności twórczych i muzycznych; Budowanie sprawności psychomotorycznych. Oczekiwane efekty uczenia się: Dziecko: Prezentuje postawę szacunku wobec otoczenia; Słucha w…
Read more

Con le mani posso creare, con il corpo posso dire, con la mente posso agire

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO Con le mani posso creare, con il corpo posso dire, con la mente posso agire Authors: F. Caccioppola, A. Mirra, I. Culcasi Obiettivi generali Campo di esperienza “Il corpo e il movimento”: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo Campo di esperienza…
Read more

Learning pathways

Learning Pathways 1 EXPLORE Discover the proposed learning pathways created by the K4S Project. 2 TEST Test the learning pathways with your children following the detailed guidelines. 3 DESIGNDesign and describe new learning pathways filling in the proposed form. Explore our Learning Pathways Discover our resources or see the Pathways created by the Learning Community Read…
Read more

Ciemne jaskółki powrócą

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Ciemne jaskółki powrócą Autorzy: C. Castillejo Valdés, H. Vitria Pujol and A. Berbel Vinuesa Cele ogólne: Kształtowanie zrozumienia podstawowych cech ptaków Kształtowanie umiejętności rozróżniania ptaków wędrownych i nie wędrownych Wprowadzenie pojęcia „migracja ptaków” Powiązanie zmian klimatu z migracją ptaków Konstruowanie domku lęgowego dla ptaków Poznawanie sposobu karmienia ptaków…
Read more

Ślimaki w ogrodzie

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Ślimaki w ogrodzie Autorzy:  M. Marcas Vila and A. Bonet Perot Cele ogólne: Poznawanie ślimaków i innych organizmów, które żyją w ogrodzie. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych różnych organizmów Określanie, do którego królestwa należą: mięczaki, ślimaki, bezkręgowce Poznawanie siedliska różnych organizmów: gdzie żyją, czym się żywią, jak się…
Read more

Rutes d’Aprenentatge

Rutes d’Aprenentatge 1 EXPLORAR Descobreix les propostes d’itineraris d’aprenentatge creats pel Projecte K4S. 2 PROVA Prova els itineraris d’aprenentatge amb els teus fills seguint les pautes detallades. 3 DISSENYDissenyar i descriure nous itineraris formatius emplenant el formulari proposat. Explorar Descobriu els nostres recursos o consulteu els itineraris creats per la comunitat d’aprenentatge Llegir més Prat…
Read more

Rutas de aprendizaje

Rutas de Aprendizaje 1 EXPLORA Descubra los itinerarios de aprendizaje propuestos y creados por el Proyecto K4S. 2 PRUEBA Pruebe las vías de aprendizaje con sus hijos siguiendo las directrices detalladas. 3 DISEÑADiseñe y describa nuevos itinerarios de aprendizaje rellenando el formulario propuesto. Explora Descubra nuestros recursos o consulte los itinerarios creados por la comunidad…
Read more

Percorsi di apprendimento

Percorsi di apprendimento 1 ESPLORA Scopri i percorsi di apprendimento creati dal progetto K4S. 2 METTI ALLA PROVA Sperimenta i percorsi di apprendimento con i tuoi bambini seguendo le linee guida dettagliate. 3 PROGETTAProgetta e descrivi nuovi percorsi di apprendimento compilando il modulo suggerito. Esplora i nostri percorsi d’apprendimento Scopri le nostre risorse o guarda…
Read more

Ścieżki uczenia się

Ścieżki uczenia się 1 PRZESTUDIUJ Poznaj proponowane ścieżki edukacyjne stworzone w ramach projektu K4S. 2 PRZETESTUJ Przetestuj ścieżki edukacyjne ze swoimi dziećmi, stosując się do szczegółowych wskazówek. 3 ZAPROJEKTUJZaprojektuj i opisz nowe ścieżki edukacyjne wypełniając proponowany formularz. Poznaj nasze ścieżki kształcenia Odkryj nasze zasoby lub zobacz ścieżki stworzone przez społeczność uczącą się Więcej Łąka kwietna…
Read more

Procedury 3R

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Procedury 3R – ograniczaj, poddawaj recyklingowi i używaj ponownie Autorzy: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill Cele ogólne: Kształtowanie nawyków zrównoważonych w codziennym życiu dzieci Budowanie świadomości potrzeby ponownego użycia materiałów, ograniczenia ilości śmieci i recyklingu wybranych materiałów Poznawanie zasady 3R: ograniczaj, poddawaj recyklingowi i używaj ponownie Rozwijanie…
Read more

Rutines en clau de Re

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE Rutinas en clave de Re Autores: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill Objectius Generals Adquirir rutines en el seu dia a dia Conscienciar sobre la necessitat de reutilitzar, reduir i reciclar Conèixer els conceptes de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar Desenvolupar una actitud responsable Practicar habilitats artístiques…
Read more

Rutinas en clave de Re

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Rutinas en clave de Re Autoras: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill Objetivos Generales Adquirir rutinas en su día a día Concienciar sobre la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar Conocer los conceptos de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar Desarrollar una actitud responsable Practicar habilidades…
Read more

Routines in “Re Key”

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Routines in “Re Key” Authors: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill General Objectives: Acquiring routines in the children’s day-to-day life Raise awareness of the need to reuse, reduce and recycle Know the concepts of the 3Rs: reduce, recycle and reuse Develop a responsible attitude Practice artistic skills  Intended…
Read more

Tornaran les fosques orenetes

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE Tornaran les fosques orenetes Autores: C. Castillejo Valdés, H. Vitria Pujol i A. Berbel Vinuesa Objectius Generals: Entendre les característiques bàsiques de les aus: què són, descripció i tipus d’alimentació.  Diferenciar entre aus migratòries i no migratòries Aproximar-se al concepte “migració de les aus”  Relacionar el canvi climàtic…
Read more

Els llimacs a l’hort

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE Els llimacs a l’hort Autores:  M. Marcas Vila y A. Bonet Perot Objectius Generals Conèixer els llimacs i altres organismes que tenim a l’hort. Saber reconèixer les seves característiques. Determinar a quin regne pertanyen: mol·luscs, gasteròpodes, animals invertebrats Conèixer el seu hàbitat, on es mouen, de què viuen,…
Read more

Las babosas en el huerto

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Las babosas en el huerto Autoras:  M. Marcas Vila y A. Bonet Perot Objetivos Generales Conocer las babosas y demás organismos que tenemos en el huerto. Saber reconocer sus características. Determinar a qué reino pertenecen: moluscos, gasterópodos, animales invertebrados Conocer su hábitat, donde se mueven, de…
Read more

Ous verds i divertits

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE Ous verds i divertits Autores: L. Arnau Bermúdez, S. Marsal Costa, A. Pamplona Peleato, B. García Urigoitia, A. Ramia Guasch  Objectius General Comprendre els valors ecològics i econòmics del cultiu de verdures i hortalisses Entendre les diferències entre aliments naturals i aliments processats Diferenciar els aliments d’origen animal…
Read more

Huevos verdes y divertidos

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Huevos verdes y divertidos Autoras: L. A. Bermúdez, S. M. Costa, A. Pamplona Peleato, B. G. Urigoitia y A. R. Guasch Objetivos Generales: Comprender los valores ecológicos y económicos del cultivo de verduras y hortalizas Entender las diferencias entre alimentos naturales y alimentos procesados Diferenciar los…
Read more

Zielone i zabawne jajka

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Zielone i zabawne jajka Autorzy: L. Arnau Bermúdez, S. Marsal Costa, A. Pamplona Peleato, B. García Urigoitia, A. Ramia Guasch Cele ogólne: Kształtowanie zrozumienia ekologicznych i ekonomicznych walorów uprawy warzyw Rozwijanie zrozumienia różnic między żywnością naturalną a przetworzoną Kształtowanie umiejętności rozróżniania żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Pogłębianie zrozumienia,…
Read more

Alimentació Saludable

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE Alimentación Saludable Autores: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado Objectius Generals: Comprendre les diferents propietats dels aliments Descobrir els nutrients i la seva implicació en la nostra salut Entendre les diferències entre aliments naturals i aliments processats Desenvolupar les habilitats de classificar…
Read more

Alimentación Saludable

ITINERARIO DE APRENDIZAJE CREADO POR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE Alimentación Saludable Autoras: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado Objetivos Generales: Comprender las diferentes propiedades de los alimentos Descubrir los nutrientes y su implicación en nuestra salud Entender las diferencias entre alimentos naturales y alimentos procesados Desarrollar las habilidades de…
Read more

Zdrowe odżywianie

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Zdrowe odżywianie Autorzy: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado Cele ogólne: Kształtowanie zrozumienia różnych właściwości żywności; Odkrywanie składników odżywczych i ich wpływu na nasze zdrowie; Kształtowanie zrozumienia różnic między żywnością naturalną a przetworzoną; Kształtowanie umiejętności klasyfikowania produktów spożywczych ze względu na ich…
Read more

Woda – czyli wszystko zaczyna się w chmurach

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Woda – czyli wszystko zaczyna się w chmurach Authors: A. Maciejczyk, D. Drużkowska, G. Mach Cele ogóln: Odkrywanie znaczenie wody dla środowiska i człowieka; Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody; Rozumienie zjawisk fizycznych związanych z obiegiem wody w przyrodzie. Zamierzone rezultaty uczenia się: Dziecko: Nazywa wybrane chmury w przyrodzie;…
Read more

Jak dbać o rośliny?

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Jak dbać o rośliny? Wykonały: P. Chudyba, M. Graca Mentor: Dr K. Szewczuk Cele: Rozszerzanie świadomości na temat ponownego wykorzystywania zużytych rzeczy i mądrego korzystania z tego, co oferuje przyroda; Rozwijanie małej motoryki; Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i dbanie o nią. Zamierzone rezultaty uczenia się: Dziecko: Wie,…
Read more

Slugs in the Garden

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Slugs in the Garden Authors:  M. Marcas Vila and A. Bonet Perot Overall aims: Know the slugs and other organisms that we have in the garden; Know how to recognize their characteristics; Determine to which kingdom they belong: mollusks, gastropods,  invertebrate animals; Know their habitat, where they move,…
Read more

Woda – unikalny skarb Ziemi

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ Woda – unikalny skarb Ziemi Wykonały: G. Madej, N. Rapacz, T. Stanek, S. Szewczyk Cele ogólne: Obserwowanie i badanie właściwości wody; Wzbogacanie wiedzy na temat wody jako środowiska życia; Odkrywanie znaczenia wody dla gospodarki człowieka; Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Zamierzone rezultaty uczenia się: Dziecko: Wymienia właściwości wody; Wyjaśnia mechanizm…
Read more

Water – The unique treasure of the Earth

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Water – The unique treasure of the Earth Authors: G. Madej, N. Rapacz, T. Stanek, S. Szewczyk Overall aims: Observing the water as a natural habitat; Enriching the knowledge about water; Discovering the importance of water for the human economy;  Developing interests in nature. Intended learning outcomes: The…
Read more

L’Orto sostenibile

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO L’Orto sostenibile Authors: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino Obiettivi generali Incrementare la conoscenza e il rispetto del mondo naturale; Comprendere la necessità della collaborazione e comunicazione; Sperimentare l’autonomia nella gestione; Assumersi la responsabilità e porre un’attenzione quotidiana; Sviluppare la motricità fine. Obiettivi di apprendimento attesi Comprendere…
Read more

Una nota di verde

PERCORSO DI APPRENDIMENTO CREATO DALLA COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO Una nota di verde Autori: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto Obiettivi generali: Conoscere i suoni della natura e degli animali; Riconoscere i diversi materiali di riciclo; Sviluppare la capacità creativa e musicale;  Incrementare le capacità psico-motorie. Obiettivi di apprendimento attesi…
Read more

Risks And Reflection

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Risks And Reflection Authors: P. Kelly, T. Mclaughlin, L. Dunne Overall aims: Deepening the understanding of sustainability Explore their place in the ecosystem Explore core values Explore reflective practice Explore their place in the movement toward a more sustainable Europe Explore their place in the conversations around climate…
Read more

With my hands I can create, with my body I can say, with my mind I can act

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY With my hands I can create, with my body I can say, with my mind I can act Authors: F. Caccioppola, A. Mirra, I. Culcasi Overall aims: Field of experience ‘The self and the other’: playing constructively with others, comparing oneself with one’s peers; observing one’s surroundings and…
Read more

The sustainable vegetable garden

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY The sustainable vegetable garden Authors: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino Overall aims: Increasing knowledge and respect for the natural world; Understand the need for collaboration and communication; Experiencing autonomy in management; Assuming responsibility and daily attention; Developing fine motor skills. Intended learning outcomes Understand the importance of…
Read more

Una nota de verd

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Una nota de verd Autors: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto Objectius Generals Conèixer els sons de la natura i els animals; Reconèixer diferents materials reciclats; Desenvolupar habilitats creatives i musicals; Augmentar la psicomotricitat. Resultats d’aprenentatge esperats Ser respectuosos amb el nostre entorn;…
Read more

How to take care of plants?

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY How to take care of plants? Authors: P. Chudyba, M. Graca Mentor: Dr K. Szewczuk Overall aims: Raising awareness about the reuse of items/ resource and the wise use of what nature offers; Developing fine motor skills; Developing awareness of the beauty of nature and possibilities of taking…
Read more

Water – The story that starts in the clouds

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Water – The story that starts in the clouds Authors: A. Maciejczyk, D. Drużkowska, G. Mach Overall aims: Discovering the importance of water for the environment and humans; Developing sensitivity to the beauty of nature; Understanding the physical phenomena related to the water cycle in nature. Intended learning…
Read more

Healthy Eating

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Healthy Eating Authors: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado Overall aims: Understand the different properties of food; Discover nutrients and their implication in our health; Understand the differences between natural foods and processed foods; Develop the skills of classifying foods according to…
Read more

Green and fun eggs

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Green and fun eggs Authors: L. Arnau Bermúdez, S. Marsal Costa, A. Pamplona Peleato, B. García Urigoitia, A. Ramia Guasch Overall aims: Understand the ecological and economic values of growing vegetables; Understand the differences between natural foods and processed foods; Differentiate between foods of animal and plant origin;…
Read more

The dark swallows will return

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY The dark swallows will return Authors: C. Castillejo Valdés, H. Vitria Pujol and A. Berbel Vinuesa Overall aims: Understand the basic characteristics of birds: what they are, description and type of feeding; Differentiate between migratory and non-migratory birds; Approximate the concept “migration of birds” ; Relate climate change…
Read more

Nature bathing For babies

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY Nature bathing For babies Authors: Dr G. Scally, T. McLaughlin, O. O’Brien, P. Kelly, A. O’Dowd, S. MC Caffery, E. Scanlon, A. Callaghan Overall aims: To help children under three commune with nature To support children under three understand their relationship with nature Inspire interest in the natural…
Read more

The Art of Sustainability

LEARNING PATHWAY CREATED BY THE LEARNING COMMUNITY The Art of Sustainability Authors: Dr G. Scally, I. Roche, P. Mackenzie Overall aims: Identifying opportunities to keep materials in use Identifying opportunities to design out waste Understand the need for beauty Develop entrepreneurial skills Be expressive through art Intended learning outcomes: The child will be able to:…
Read more

La Terra – Planeta increïble

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS La Terra – Planeta increïble Objectius Generals: Augmentar la consciència ecològica dels infants, introduint els conceptes de: “petjada ecològica” i gravetat; Desenvolupar la capacitat de dissenyar regles per al desenvolupament sostenible; Desenvolupament de competències normatives – Creació d’oportunitats educatives per valorar les activitats humanes; Enriquir el coneixement de les…
Read more

Roques i minerals – sota la lupa d’un geòleg

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Roques i minerals – sota la lupa d’un geòleg Objectius Generals: Introducció als conceptes: geòleg, geologia, roca; Explicar els processos geològics de formació de roques sedimentàries, metamòrfiques i ígnies; Desenvolupar la comprensió de la naturalesa cíclica dels processos geològics – enfortiment; Pensament sistèmic; Donar forma a la capacitat de…
Read more

El viento: ¿un aliado o un enemigo?

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS El viento: ¿un aliado o un enemigo? Estudiar el papel del viento en la naturaleza y la vida humana  Objetivos generales: Comprender el papel del viento en la naturaleza y la vida humana; Explorar las características elegidas del viento: fuerza, dirección, temperatura;  Reconocer diferentes tipos de viento en…
Read more

El vent – un aliat o un enemic?

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS El vent – un aliat o un enemic? Estudiar el paper del vent en la natura i la vida humana  Objectius generals: Comprendre el paper del vent en la natura i la vida humana; Explorar les característiques triades del vent: força, direcció, temperatura; Reconèixer diferents tipus de vents a…
Read more

Prado de flores – hábitat para varios inquilinos

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Prado de flores – hábitat para varios inquilinos Objetivos generales: Inspirar los intereses en el mundo natural mediante la observación de los ecosistemas seleccionados; Identificar y nombrar flores silvestres; Enriquecer el conocimiento sobre las plantas e insectos que viven en el prado; Sensibilización sobre la importancia de la…
Read more

Rocas y minerales – bajo la lupa de un geólogo

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Rocas y minerales – bajo la lupa de un geólogo  Objetivos generales: Introducción a los conceptos: geólogo, geología, roca; Explicar los procesos geológicos de formación de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas; Desarrollar la comprensión de la naturaleza cíclica de los procesos geológicos – fortalecimiento;  pensamiento sistémico Dar forma…
Read more

El gel: no és un heroi tan terrible de les terres gelades

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS El gel: no és un heroi tan terrible de les terres gelades Objectius Generals: Enriquir el coneixement sobre les característiques del clima hivernal; Desenvolupar coneixements sobre les propietats del gel i la sal; Desenvolupar les habilitats de pensament crític, observació, plantejament d’hipòtesis i conclusions durant els experiments i desafiaments;…
Read more

La Tierra – Planeta increíble

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS La Tierra – Planeta increíble Objetivos generales: Aumentar la conciencia ecológica de los niños, introduciendo los conceptos de: “huella ecológica” y gravedad; Desarrollar la capacidad de diseñar reglas para el desarrollo sostenible; Desarrollo de competencias normativas – Creación de oportunidades educativas para valorar las actividades humanas; Enriquecer el…
Read more

El hielo: no es un héroe tan terrible de las tierras heladas

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS El hielo: no es un héroe tan terrible de las tierras heladas  Objetivos generales: Enriquecer el conocimiento sobre las características del clima invernal; Desarrollar conocimientos sobre las propiedades del hielo y la sal; Desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, observación, planteo de hipótesis y conclusiones durante los experimentos…
Read more

Els colors de la primavera

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Els colors de la primavera Objectius Generals: Observar la natura; Trobar utensilis naturals per assolir els objectius de les activitats; Interioritzar la importància del reciclatge; Posar-se en sintonia amb la natura; Conèixer els animals que normalment “estimen” la primavera; Respectar els animals; Investigar com es comporten  normalment els animals;…
Read more

El nen a l’aire – Descobrint l’aire

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS El nen a l’aire – Descobrint l’aire Objectius Generals: Reconèixer l’aire com a element de vida; Interioritzar la importància de l’aire per a la vida; Fer observacions i prediccions; Elaborar i provar hipòtesis; Verbalitzar conceptes i idees; Saber valorar la importància d’esperar per obtenir un resultat. Resultats d’aprenentatge esperats:…
Read more

La força de la Terra

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS La força de la Terra Objectius Generals: Conèixer i respectar el món natural, els fenòmens i els recursos de la Terra; Descobrir les capes de la Terra i la seva pròpia dinàmica; Conèixer les conseqüències dels desastres naturals; Comprendre el món natural en què vivim; Distingir les figures geomètriques;…
Read more

Cuidem els oceans!

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Cuidem els oceans! Objectius Generals: Millorar el coneixement i el respecte pel món natural; Comprendre la necessitat de protegir els ecosistemes aquàtics; Millorar la distinció de figures geomètriques; Experimentar autonomia; Adquirir responsabilitat; Desenvolupar habilitats motores fines. Resultats d’aprenentatge esperats: Reconèixer diferents tipus d’ animals marins; Relacionar els animals amb…
Read more

Foc!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Foc! Objectius Generals: Desenvolupar habilitats de farratge estacional; Desenvolupar la comprensió de la combustió; Desenvolupar habilitats relacionades amb el foc; Desenvolupar la comprensió de la relació entre el foc i els humans; Explorar el concepte de combustible; Aprofundir el coneixement dels arbres; Desenvolupar l’autoconsciència; Desenvolupar l’emprenedoria. Resultats d’aprenentatge esperats:…
Read more

Economia Circular

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Economia Circular Objectius Generals: Explorar el concepte de l’Economia Circular; Explorar el concepte de l’Economia Lineal; Explorar la reducció de la contaminació i els residus; Explorar la reutilització dels materials; Explorar la regeneració dels materials naturals; Desenvolupar la comprensió dels sistemes que recolzen l’economia circular. Resultats d’aprenentatge esperats: L’infant…
Read more

Construint relacions sostenibles

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Construint relacions sostenibles Objectius Generals: Explorar emocions des d’una perspectiva biològica; Explorar l’autoregulació; Abordar l’autoregulació com a científics; Abordar l’autoregulació com a emprenedors; Explorar la resolució de conflictes; Abordar la resolució de conflictes com a emprenedors; Explorar els sistemes de suport d’una comunitat; Abordar els sistemes de suport com…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Aigua!

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Aigua! Objectius Generals: Explorar la vitalitat de l’aigua; Explorar mètodes de recollida i conservació de l’aigua; Desenvolupar habilitats d’emprenedoria. Resultats d’aprenentatge esperats: L’infant serà capaç de: Explicar la importància de l’aigua; Donar exemples de mètodes que ens ajuden a conservar aigua. Avaluació: Per avaluar rigorosament l’Itinerari d’Aprenentatge, el professorat…
Read more

El sòl – L’habitat natural de les plantes

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS El sòl – L’habitat natural de les plantes Objectius Generals: Explorar el paper del sòl pels ecosistemes i la vida humana; Reconèixer diferents tipus de sòl a la natura; Explorar l’estructura per capes del sòl; Investigar les característiques del sòl; Utilitzar fang per fer manualitats. Resultats d’aprenentatge esperats: El…
Read more

Prat de flors – hàbitat per a diversos llogaters

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Prat de flors – hàbitat per a diversos llogaters Objectius Generals: Inspirar els interessos en el món natural mitjançant l’ observació dels ecosistemes seleccionats; Identificar i nomenar flors silvestres; Enriquir el coneixement sobre les plantes i insectes que viuen al prat; Sensibilització sobre la importància de la diversitat biològica…
Read more

Cucs de terra – petits ajudants del jardiner

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Cucs de terra – petits ajudants del jardiner Objectius Generals: Donar forma a la comprensió del paper dels cucs a l’afluixament i airejament del sòl. Construir els conceptes de “compost”, “ compostador ”, “fertilitzant natural” en lloc de fertilitzant químic. Desenvolupar les habilitats de seleccionar bio-residus per fer compost.…
Read more

Mil facetes de la tardor

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS Mil facetes de la tardor Objectius Generals: Observar la natura; Trobar utensilis naturals per assolir els objectius de les activitats; Aprendre el procés de creixement de les plantes; Conèixer quines plantes creixen sovint a la tardor i quines no ; Interioritzar la importància de reciclar; Entrar en sintonia amb…
Read more

Mil facetas de otoño

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Mil facetas de otoño Objetivos Generales: Observar la naturaleza; Encontrar utensilios naturales para alcanzar los objetivos de las actividades; Aprender el proceso de crecimiento de las plantas; Conocer qué plantas suelen crecer durante el otoño y cuales no; Interioritzar la importancia de reciclar; Entrar en sintonía con la…
Read more

La fuerza de la Tierra

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS La fuerza de la Tierra Objetivos Generales: Conocer y respetar el mundo natural, los fenómenos y los recursos de la Tierra; Descubrir las capas de la Tierra y su propia dinámica; Conocer las consecuencias de los desastres naturales; Comprender el mundo natural en el que vivimos; Distinguir las…
Read more

¡Cuidemos los océanos!

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS ¡Cuidemos los océanos! Objetivos Generales: Mejorar el conocimiento y el respeto por el mundo natural; Comprender la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos; Mejorar la distinción de figuras geométricas; Experimentar autonomía; Adquirir responsabilidad; Desarrollar habilidades motoras finas. Resultados de Aprendizaje Esperados: Reconocer diferentes tipos de animales marinos; Relacionar…
Read more

¡Fuego!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Fire! Objetivos Generales: Desarrollar habilidades de forrajeo estacional; Desarrollar la comprensión de la combustión; Desarrollar habilidades relacionadas con el fuego; Desarrollar la comprensión de la relación entre el fuego y los humanos; Explorar el concepto de combustible; Profundizar el conocimiento de los árboles; Desarrollar la autoconciencia; Desarrollar el emprendimiento.…
Read more

Economía Circular

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Economía Circular Objetivos Generales: Explorar el concepto de la Economía Circular; Explorar el concepto de la Economía Lineal; Explorar la reducción de la contaminación y los residuos; Explorar la reutilización de los materiales; Explorar la regeneración de los materiales naturales; Desarrollar la comprensión de los sistemas que apoyan…
Read more

Construyendo Relaciones Sostenibles

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Construyendo Relaciones Sostenibles Objetivos Generales: Explorar emociones desde una perspectiva biológica; Explorar la autorregulación; Abordar la autorregulación como científicos; Abordar la autorregulación como emprendedores; Explorar la resolución de conflictos; Abordar la resolución de conflictos como emprendedores; Explorar los sistemas de apoyo de una comunidad; Abordar los sistemas de…
Read more

El suelo – El hábitat natural de las plantas

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS El suelo – El hábitat natural de las plantas Objetivos Generales: Explorar la importancia del suelo para los ecosistemas y la vida humana; Reconocer los diferentes tipos de suelo en la naturaleza; Explorar la estructura de las capas del suelo; Investigar las características del suelo; Utilizar barro para…
Read more

Niños y niñas en el aire – Descubriendo el aire

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Niños y niñas en el aire – Descubriendo el aire Objetivos Generales: Reconocer el aire como un elemento de vida; Interiorizar la importancia del aire para la vida; Hacer observaciones y predicciones; Hacer y probar hipótesis; Verbalizar conceptos e ideas; Saber valorar la importancia de esperar para obtener…
Read more

Los colores de la primavera

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS The Colors of Spring Objetivos Generales: Observar la naturaleza; Encontrar utensilios naturales para alcanzar los objetivos de las actividades; Interiorizar la importancia del reciclaje; Ponerse en sintonía con la naturaleza; Conocer a los animales que normalmente “aman” la primavera; Respetar a los animales; Investigar cómo se comportan normalmente…
Read more

Lombrices – pequeñas ayudantes del jardinero

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS Lombrices – pequeñas ayudantes del jardinero Objetivos Generales: Comprender el papel de las lombrices en el aflojamiento y aireamiento del suelo; Construir los conceptos de “compost”, “compostador”, “ abono natural” contra “abono químico”; Desarrollar las habilidades de seleccionar los residuos o la basura biodegradable para hacer compost; Reforzar…
Read more

Tysiące odcieni jesieni

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Tysiące odcieni jesieni Cele ogólne: Stwarzanie okazji do przebywania na łonie natury; Kształtowanie umiejętności wyszukiwania naturalnych narzędzi do realizacji celów działań; Poznawanie procesu wzrostu/ uprawy roślin; Wzbogacenie wiedzy na temat roślin jesiennych; Kształtowanie rozumienia roli recyklingu; Bycie w zgodzie z naturą; Kształtowanie zrozumienia roli pracy zespołowej; Kształtowanie postawy…
Read more

Le mille sfaccettature dell’autunno

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Le mille sfaccettature dell’autunno Obiettivi generali: Immergersi nella natura; Trovare strumenti naturali per raggiungere gli obiettivi delle attività; Scoprire il processo di crescita delle piante; Sapere quali piante crescono di solito durante l’autunno e quali no; Interiorizzare l’importanza del riciclo; Entrare in sintonia con la natura; Interiorizzare l’importanza…
Read more

A thousand facets of autumn

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS A thousand facets of autumn Overall aims: Staying into the nature; Finding natural tools to achieve the activities’ goals; Learning the growing process of plants; Knowing what plants usually grow up during autumn and what is not; Interiorize the importance of recycling; Get in tune with nature; Interiorize the…
Read more

La Terra: pianeta meraviglioso!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI La Terra: pianeta meraviglioso! Obiettivi generali: Aumentare la consapevolezza ecologica dei bambini, introducendo i concetti di: impronta ambientale e gravità; Sviluppare la capacità di progettare regole per lo sviluppo sostenibile; Sviluppare la competenza normativa; Creare opportunità educative per valorizzare le attività umane; Arricchire la conoscenza delle attività umane…
Read more

Il vento: un alleato o un nemico?

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il vento: un alleato o un nemico? Obiettivi generali: Comprendere il ruolo del vento nella natura e nella vita umana; Esplorare le caratteristiche scelte del vento: forza, direzione, temperatura; Riconoscere i diversi tipi di vento in natura; Spiegare i concetti di anemocoria (dispersione dei semi), impollinazione eolica (piante…
Read more

Il suolo: l’habitat naturale delle piante

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il suolo: l’habitat naturale delle piante Obiettivi generali: Esplorare il ruolo del suolo per le piante e la vita umana; Riconoscere i diversi tipi di suolo presenti in natura; Esplorare la struttura stratificata del suolo; Indagare le caratteristiche del suolo; Usare il suolo per le attività artistiche e…
Read more

Rocce e minerali – sotto la lente di ingrandimento di un geologo

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Rocce e minerali – sotto la lente di ingrandimento di un geologo Obiettivi generali: Introdurre i concetti di: geologo, geologia, roccia; Spiegare i processi geologici di formazione delle rocce sedimentarie, metamorfiche e ignee; Sviluppare la comprensione della natura ciclica dei processi geologici – rafforzamento del pensiero sistemico; Formare…
Read more

Prato fiorito – habitat per diversi inquilini

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Prato fiorito – habitat per diversi inquilini Obiettivi generali: Stimolare l’interesse per il mondo naturale osservando gli ecosistemi selezionati; Identificare e nominare i fiori selvatici; Arricchire la conoscenza delle piante e degli insetti che vivono nel prato; Sensibilizzare all’importanza della biodiversità e alla valutazione delle attività umane; Scoprire…
Read more

Ghiaccio – un eroe non così terribile delle terre gelate

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Ghiaccio – un eroe non così terribile delle terre gelate Obiettivi generali: Arricchire le conoscenze sulle caratteristiche del clima invernale; Sviluppare la conoscenza delle proprietà del ghiaccio e del sale; Sviluppare le capacità di pensiero critico, osservazione, formulazione di ipotesi e conclusioni durante gli esperimenti e le sfide;…
Read more

La forza della Terra

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI La forza della Terra Obiettivi generali: Conoscenza e rispetto del mondo naturale, dei fenomeni e delle risorse della Terra; Scoprire gli strati della Terra e le sue dinamiche; Conoscere le conseguenze dei disastri naturali; Comprendere il mondo naturale in cui viviamo; Distinguere le figure geometriche; Sviluppare la motricità…
Read more

Prendiamoci cura dell’oceano!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Prendiamoci cura dell’oceano! Obiettivi generali: Migliorare la conoscenza e il rispetto del mondo naturale; Comprendere la necessità di proteggere gli ecosistemi acquatici; Migliorare la distinzione delle figure geometriche; Sperimentare l’autonomia; Acquisire responsabilità; Sviluppare la motricità fine. Risultati di apprendimento attesi: Il bambino sarà in grado di: Riconoscere i…
Read more

Il lombrico – il piccolo aiutante del giardino

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il lombrico – il piccolo aiutante del giardino Obiettivi generali: Sviluppare la comprensione del ruolo dei lombrichi nell’allentamento e nell’aerazione del suolo; Comprendere i concetti di “compostaggio”, ” fioriera”, ” fertilizzante naturale vs. fertilizzante chimico”; Sviluppare la capacità di selezionare i rifiuti biodegradabili utili per il compostaggio; Rafforzare…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

¡Agua!

ITINERARIO DE APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS CIENTÍFICOS ¡Agua! Objetivos generales: Explorar la vitalidad del agua; Explorar métodos de recogida y conservación del agua; Desarrollar habilidades de emprendeduría. Resultados de aprendizaje esperados: El/la niño/a será capaz de: Explicar la importancia del agua; Dar ejemplos de métodos que nos ayudan a conservar agua. Evaluación: Para evaluar rigurosamente…
Read more

Costruire relazioni sostenibili

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Costruire relazioni sostenibili Obiettivi generali: Esplorare le emozioni da una prospettiva biologica; Esplorare l’autoregolazione; Approcciare all’autoregolazione come scienziati; Approcciare all’autoregolazione come imprenditori; Esplorare la risoluzione dei conflitti; Approcciare la risoluzione dei conflitti come imprenditori; Esplorare i sistemi di supporto in una comunità; Approcciare i sistemi di supporto come…
Read more

I colori della primavera

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI I colori della primavera Obiettivi generali: “Soggiornare” nella natura; Trovare strumenti naturali per raggiungere gli obiettivi delle attività; Interiorizzare l’importanza del riciclo; Entrare in sintonia con la natura; Conoscere gli animali che solitamente “amano” la primavera; Rispettare gli animali; Indagare su come si comportano di solito gli animali;…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Acqua!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Acqua! Obiettivi generali: Esplorare la vitalità dell’acqua; Esplorare i metodi di raccolta e conservazione dell’acqua; Sviluppare capacità imprenditoriali. Risultati di apprendimento attesi: Il bambino sarà in grado di: Spiegare l’importanza dell’acqua; Fornire esempi di metodi che ci aiutano a preservare l’acqua. Valutazione: Per valutare rigorosamente il Percorso di…
Read more

Fuoco!

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Fuoco! Obiettivi generali: Sviluppare le capacità di foraggiamento stagionale; Sviluppare la comprensione della combustione; Sviluppare le competenze antincendio; Sviluppare la comprensione del rapporto tra il fuoco e l’uomo; Esplorare il concetto di combustibile; Approfondire la conoscenza degli alberi; Sviluppare la consapevolezza di sé; Sviluppare l’imprenditorialità. Risultati di apprendimento…
Read more

Economia circolare

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Economia circolare Obiettivi generali: Esplorare il concetto di economia circolare; Esplorare il concetto di economia lineare; Esplorare la prevenzione dell’inquinamento e i rifiuti; Esplorare il mantenimento dei materiali in circolo; Esplorare la rigenerazione dei sistemi naturali; Sviluppare la comprensione dei sistemi che supportino l’economia circolare. Risultati di apprendimento…
Read more

Il bambino nell’aria – Alla scoperta dell’aria

PERCORSO DI APPRENDIMENTO BASATO SU CONCETTI SCIENTIFICI Il bambino nell’aria – Alla scoperta dell’aria Obiettivi generali: Riconoscere l’aria come elemento; Interiorizzare l’importanza dell’aria; Fare osservazioni e previsioni; Formulare e testare ipotesi; Verbalizzare concetti e idee; Apprezzare l’importanza dell’attesa di un risultato. Risultati di apprendimento attesi: Diventare più pazienti; Interiorizzare e diventare più capaci di riciclare;…
Read more

Kolory wiosny

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Kolory wiosny Cele ogólne: Stwarzanie okazji do przebywania na łonie natury; Kształtowanie umiejętności wyszukiwania naturalnych narzędzi i materiałów do realizacji przyjętych celów działań; Pogłębianie rozumienia roli recyklingu; Bycie w zgodzie z naturą; Poznawanie zwierząt, które „kochają” wiosnę; Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt; Badanie naturalnych zachowań zwierząt; Prowadzenie obserwacji…
Read more

Dziecko i powietrze – odkrywanie właściwości powietrza

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dziecko i powietrze – odkrywanie właściwości powietrza Cele ogólne: Rozpoznawanie powietrza jako żywiołu; Kształtowanie rozumienia znaczenia powietrza dla istot żywych; Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i formułowania przewidywań; Rozwijanie umiejętności tworzenia i testowania hipotez; Stwarzanie okazji do werbalizowania pojęć i pomysłów; Kształtowanie postawy cierpliwości – doceniania znaczenia czekania na…
Read more

Siła Ziemi

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dbajmy o oceany! Cele ogólne: Kształtowanie wiedzy i szacunku wobec świata przyrody, zjawisk i zasobów Ziemi; Odkrywanie warstw Ziemi i jej dynamiki; Poznawanie konsekwencji klęsk żywiołowych; Kształtowanie zrozumienia świata natury, w którym żyjemy; Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych; Rozwijanie umiejętności motorycznych; Wyrażanie emocje poprzez plastikowe kreacje. Oczekiwane rezultaty…
Read more

Dbajmy o oceany!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dbajmy o oceany! Cele ogólne: Kształtowanie wiedzy i postawy szacunku wobec świata natury; Rozwijanie rozumienia potrzeby ochrony ekosystemów wodnych; Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych; Tworzenie okazji do doświadczania autonomii/ niezależności działania; Kształtowanie poczucia odpowiedzialności; Rozwijanie małej motoryki. Oczekiwane rezultaty uczenia się: Dziecko: Rozpoznaje różne rodzaje zwierząt morskich; Potrafi…
Read more

Ogień!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Ogień! Cele ogólne: Rozwijane umiejętności zbieractwa; Kształtowanie rozumienia pojęcia spalania; Rozwijanie umiejętności rozpalania ognia; Kształtowanie rozumienia związku między ogniem a rozwojem cywilizacji ludzkiej; Poznawanie koncepcji „paliw”; Pogłębianie wiedzy o drzewach; Rozwijanie samoświadomości; Rozwijanie przedsiębiorczości. Oczekiwane rezultaty uczenia się: Dziecko: wyjaśnia, w jaki sposób drzewa można wykorzystać jako paliwo;…
Read more

Ekonomia cyrkularna

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Ekonomia cyrkularna Cele ogólne: Poznawanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (ekonomii cyrkularnej); Poznawanie koncepcji gospodarki liniowej; Zapoznanie z projektowaniem/ przewidywaniem zanieczyszczeń i odpadów; Badanie możliwości utrzymania materiałów w obiegu (wielokrotnego użytku); Badanie procesów regeneracji naturalnych systemów przyrody; Rozwijanie rozumienia systemów działań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym (ekonomię cyrkularną).…
Read more

Budowanie trwałych relacji w grupie

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Budowanie trwałych relacji w grupie Cele ogólne: Odkrywanie biologicznej natury emocji; Poznawanie własnych zdolności do samoregulacji; Poznawanie istoty samoregulacji z perspektywy naukowej; Poznawanie istoty samoregulacji z perspektywy przedsiębiorcy; Badanie prawidłowości procesu rozwiązywania konfliktów; Poznawanie procesu rozwiązywania konfliktów z perspektywy przedsiębiorcy; Rozumienie otoczenia społecznego jako systemu wspierającego (rozpoznawanie systemowej…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Woda!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Woda! Cele ogólne: Badanie wody jako źródła życia; Poznawanie metod zbierania, gromadzenia i ochrony wody; Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych. Oczekiwane rezultaty uczenia się: Dziecko: Wyjaśnia znaczenie wody dla życia; Podaje przykłady metod, które pomagają nam oszczędzać wodę. Ewaluacja: Aby dokonać ewaluacji nauczyciel i dzieci muszą udokumentować proces uczenia się.…
Read more

Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain Cele ogólne: wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimowej pogody; rozwijanie wiedzy na temat właściwości lodu i soli; kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, obserwacji, stawiania hipotez i wnioskowania podczas przeprowadzania eksperymentów i wyzwań; rozwijanie umiejętności motorycznych; uwrażliwianie na działania człowieka w…
Read more

Ziemia – niezwykła planeta

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Ziemia – niezwykła planeta Cele ogólne: Zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci na temat ochrony środowiska, rozumienia pojęcia „ślad środowiskowy”, grawitacji; Kształtowanie umiejętności wspólnego opracowywania zasad na rzecz zrównoważonego rozwoju; Tworzenie sytuacji sprzyjającej wartościowaniu działań człowieka; Rozwijanie wiedzy dziecka na temat działalności człowieka na Ziemi; Kształtowanie umiejętności rozumienia i…
Read more

Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg?

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg? Badanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka Cele ogólne: Poznawanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka; Badanie wybranych cech wiatru: siła, kierunek, temperatura itp. Rozpoznawanie wybranych typów wiatru (obserwowalnych w otoczeniu); Kształtowanie pojęć: wiatropylność (wiatropylne rośliny), wiatrosiewność, wiatropędne urządzenia; Kształtowanie rozumienia…
Read more

Gleba – naturalne środowisko życia roślin

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Gleba – naturalne środowisko życia roślin Cele ogólne: badanie roli gleby dla życia roślin i ludzi; rozpoznawanie różnych rodzajów gleby w środowisku; badanie warstwowej struktury gleby; badanie właściwości gleby takich, jak: waga, zapach, wilgotność, odczyn pH; wykorzystanie gleby w zabawach i aktywności artystycznej. Zamierzone rezultaty uczenia się: Dziecko:…
Read more

Skały i minerały – pod lupą geologa

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Skały i minerały – pod lupą geologa Cele ogólne: Wprowadzenie pojęć: geolog, geologia, skała; Zapoznanie z procesami geologicznymi formowania się skał osadowych, metamorficznych i magmowych; Kształtowanie rozumienia cyklicznego charakteru procesów geologicznych – rozwijanie myślenia systemowego; Kształtowanie umiejętności konstruowania prostej równoważni; Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów; Inspirowanie zabaw twórczym z…
Read more

Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów Cele ogólne: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez obserwację wybranego ekosystemu; Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów polnych; Wzbogacanie wiedzy na temat roślin i owadów żyjących na łące; Uświadamianie znaczenia bioróżnorodności i ocena działania człowieka; Odkrywanie relacji jakie zachodzą w ekostystemie; Uświadamianie roli człowieka…
Read more

Ice – not such a terrible hero of the frosty lands

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Ice – not such a terrible hero of the frosty lands Overall aims: Enriching knowledge about the features of winter weather; Developing knowledge about the properties of ice and salt; Developing the skills of critical thinking, observation, posing hypotheses and making conclusions during the experiments and challenges; Strengthening fine…
Read more

Earth – Amazing planet

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Earth – Amazing planet Overall aims: Increasing children’s ecological awareness, introducing the concepts of: “environmental footprint” and gravity; Developing the ability to design rules for sustainable development; Developing normative competency – Creating educational opportunities to value human activities; Enriching knowledge of human activities on Earth; Developing the ability to…
Read more

The Child in the Air – Discovering Air

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The Child in the Air – Discovering Air Overall aims: Recognize air as an element; Interiorize the importance of air; Make observations and predictions; Make and taste hypotheses; Verbalize concepts and ideas; Appreciate the importance of waiting for an outcome. Intended learning outcomes: The child will be able to:…
Read more

The Colors of Spring

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The Colors of Spring Overall aims: Staying in the nature; Finding natural tools to achieve the activities’ goals; Interiorize the importance of recycling; Get in tune with nature; Knowing the animals that usually “love” the Spring; Respect the animals; Investigate how animals usually behave; Make observations and predictions; Make…
Read more

The Force of the Earth

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The Force of the Earth Overall aims: Knowledge and respect about the natural world, phenomena, and Earth resources; Discover the layers of the Earth and its own dynamics; Know natural disasters’ consequences; Understand the natural world we live in; Distinct of geometric figures; Develop fine motor skills; Express emotions…
Read more

Let’s take care of the oceans!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Let’s take care of the oceans! Overall aims: Improve the knowledge and respect about the natural world; Understand the need to protect aquatic ecosystems; Improve the distinction of geometric figures; Experience autonomy; Acquire responsibility; Develop fine motor skills. Intended learning outcomes: The child will be able to: Recognize different…
Read more

Fire!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Fire! Overall aims: Develop seasonal foraging skills; Develop understanding of combustion; Develop fire skills; Develop understanding of the relationship between fire and humans; Explore the concept of fuel; Deepen knowledge of trees; Develop self awareness; Develop entrepreneurship. Intended learning outcomes: The child will be able to: Explain how trees…
Read more

Circular Economy

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Circular Economy Overall aims: Explore the concept of a Circular Economy; Explore the concept of a Linear Economy; Explore designing out pollution and waste; Explore keeping materials in use; Explore regenerating natural systems; Develop understanding of systems that support a circular economy. Intended learning outcomes: The child will be…
Read more

Building Sustainable Relationships

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Building Sustainable Relationships Overall aims: Explore emotions from a biological perspective; Explore self regulation; Approach self regulation as scientists; Approach self regulation as entrepreneurs; Explore conflict resolution; Approach conflict resolution as entrepreneurs; Explore supporting systems in a community; Approach supporting systems as entrepreneurs. Intended learning outcomes: The child will…
Read more

closeup of kid wearing rain boots and jumping into a water puddle

Water!

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Water! Overall aims: Explore the vitality of water; Explore methods of water collection and conservation; Develop entrepreneurial skills. Intended learning outcomes: The child will be able to: Explain the importance of water; Give examples of methods that help us conserve water. Evaluation: To rigorously evaluate the Learning Path, the…
Read more

Flower meadow – habitat for various tenants

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Flower meadow – habitat for various tenants Overall aims: Inspiring the interests in the natural world by observing the selected ecosystems; Identifying and naming wild flowers; Enriching knowledge about plants and insects living in the meadow; Raising awareness of the importance of biodiversity and evaluation of human activities; Discovering…
Read more

Rocks and minerals – under the magnifying glass of a geologist

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Rocks and minerals – under the magnifying glass of a geologist Overall aims: Introducing the concepts: geologist, geology, rock; Explaining the geological processes of formation of sedimentary, metamorphic and igneous rocks; Developing the understanding of the cyclical nature of geological processes – strengthening; systemic thinking Shaping the ability to…
Read more

Wind – an ally or enemy?

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Wind – an ally or enemy? Studying the role of wind in nature and human life Overall aims: Understanding the role of wind in nature and human life; Exploring the chosen characteristics of wind: strength, direction, temperature; Recognizing different types of winds in nature; Explaining the concepts: anemochoria (seed…
Read more

The soil – plants’ natural habitat

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS The soil – plants’ natural habitat Overall aims: Exploring the role of soil for plants and human life; Recognizing different types of soil in nature; Exploring the layered structure of soil; Investigating the features of soil; Using soil for arts and crafts; Intended learning outcomes: The child will be…
Read more

Earthworm – gardener’s little helper

LEARNING PATHWAY BASED ON SCIENTIFIC CONCEPTS Earthworm – Gardener’s Little Helper Overall aims: Shaping the understanding of the role of earthworms in soil loosening and aeration; Building the concepts of “compost”, “composter”, „fertilizer – natural versus chemical “; Developing the skills of selecting biodegradable waste useful for compost; Strengthening the understanding of the ecological and…
Read more

Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika Cele ogólne: kształtowanie rozumienia roli dżdżownic w spulchnianiu i napowietrzaniu gleby kształtowanie pojęć „kompost”, „kompostownik”, nawóz naturalny versus sztuczny” kształtowanie umiejętności selekcjonowania odpadów – wybierania odpadów biodegradowalnych, użytecznych do kompostu kształtowanie rozumienia ekologicznych i ekonomicznych wartości kompostownika i hodowli dżdżownic budowanie postawy odpowiedzialności…
Read more

Skip to content